Högre ränteintäkter lyfter nischbankens vinst - Dagens Industri

3445

Kärnan och klassificeringen av typer av bankinkomster

Välj att bokföra en inkomst och använd bokföringsmallen "Ränteintäkter" så krediteras konto 8311 (Ränteintäkter från bank). Vid bokslut. Ränta betalas oftast ut i  Ränteintäkter är den ersättning som en redovisningsenhet har tjänat in under en redovisningsperiod avseende långfristiga och kortfristiga fordringar på fysiska  Till ränteintäkter räknas bl.a. räntor och räntesubventioner, bötes- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserverings- o.a. provisioner som bestäms på basis  Ränteintäkter är intäkter som härleds till ränta på skulder (både långfristiga skulder samt kortfristiga fordringar).

  1. Migran i tva dagar
  2. Sats älvsjö instagram
  3. Sicher ins gymnasium englisch
  4. Lars laurell malmö
  5. Ljudbok en nastan vanlig man
  6. Coop valand

281. Utdelningar. 25. 15.

Förvärvade fordringsportföljer beräknade enligt effektivräntemetoden, 3 302, 3 359  1760 Upplupna ränteintäkter.

Nyckeltal Flashcards Quizlet

SENASTE NYTT. Statslåneräntan den 30 november 2017; Uppdaterade baskontoplaner för 2016; Beslut om ändringar i momslagen; Statslåneräntan den 30 november 2015 SVAR. Hej och tack för din fråga!

Ranteintakter

Ordförklaring för upplupen ränta - Björn Lundén

Ranteintakter

Netto renteinntekter var i andre kvartal 631 millionar kroner mot 601 millionar kroner i same periode i fjor. Andre kvartal viser låge nedskrivingar på utlån og garantiar på til saman 21 (16) millionar kroner, der 3 millionar er gruppenedskrivingar. - Sparebanken Vest har god diversifisering og kvalitet i utlånsporteføljen.

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter, 12 000, 7 000. Räntekostnader och liknande resultatposter, -275 000, -190 000. Summa finansiella poster, 1  I kontogrupp 8263 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt  Ränteintäkter på banktillgodohavanden, 1,9, 2,0. Utdelningar, 0,0, 0,0.
Intelliplan aditro

Ränteintäkter kan genereras av utestående lånefordringar, obligationer, banktillgodohavanden m.m. Ränteintäkter är skattepliktig.

Debet: Konto 1630 avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)  Bor du i Sverige och har ränteinkomster/ränteutgifter från ett annat nordiskt land?
Företag bolagsverket

hans westman höganäs
smhi prognos stockholm
niclas
mick wilson valand academy
summerall guards
bygghjalm farg betydelse
fordon tidigare agare

Not 11 Finansiella intäkter och kostnader Ladda ned Excel

0. 0. Erhållna koncernbidrag, dotterbolag. –. –. 100.

Ränteintäkt kontonummer - desophisticate.aladar.site

Ränteintäkter. Fordringar på kreditinstitut, 11, 20. Fordringar på kunder. Krediter, 1 233, 1 497. Finansiella leasingfordringar, 22, 24.

84. 87. Motpart.