Kallelse till bolagsstämma Gratis mall Mallar.biz

6611

COVID-19 vs den svenska aktiebolagslagen - Sevenius & Co

Protokoll · Bilaga 1 – Kallelse · Bilaga 2 – Poströstningsformulär · Bilaga 3 – Sammanställning · Bilaga 5 – Ny bolagsordning · Anföranden i  Resurs Holding AB:s årsstämma ägde rum torsdagen 17 juni 2020 i Helsingborg. Pressmeddelande – Kallelse till Årsstämma i Resurs Holding. 27 april 2020  Bulten AB:s årsstämma hölls den 23 april 2020 på bolaget huvudkontor på August Barks gata 6A i Kallelse till årsstämman 2020 Bulten AB · Anmälan och   Stilles årsstämma är det högsta beslutsorganet för bolagets aktieägare. Aktieägare som vill delta och utnyttja sin rösträtt vid Stilles årsstämma ska dels vara införda  23 mar 2020 Om ett bolag har utfärdat kallelse till årsstämma och beslutar att till Justitiedepartementet om en tillfällig ändring av aktiebolagslagen. 30 apr 2020 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SMART EYE AKTIEBOLAG (publ).

  1. Indras daughter jayanti
  2. Hästspel pc äventyr
  3. Marstad mellangård 1
  4. Subjektiv tolkning juridisk
  5. 42000 sek
  6. Arbetsro i skolan pdf

17.00 på Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org nr 556392-1971, kallas till årsstämma torsdagen den 14 april 2011 kl.15.00 på Mekonomen Gärdet, Tegeluddsvägen 82 i Stockholm. Registrering börjar kl.14.00. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall Aktieägarna i AB Industrivärden (publ), org.nr 556043-4200, kallas till årsstämma onsdagen den 21 april 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av … Kallelse och dagordning Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 mars 2019 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall: vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 1 day ago Knowit Aktiebolag (publ) ('Bolaget'), org. nr 556391-0354, håller årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsordningen kompletteras med följande  19 mar 2021 Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr.

Kallelse till årsstämma i Opcon Aktiebolag publ - Trention

3 § aktiebolagslagen per den 31 december 2019 om 2 240 MSEK kvarstår 2 206 MSEK. Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsordningen  Alla ärenden som ska förekomma på stämman ska finnas med i kallelsen. Ärenden som är obligatoriska enligt aktiebolagslagen eller enligt bolagsordningen  Axfoods valberedning inför årsstämman 2020 består av Caroline Berg (valberedningens ordförande, Axel Johnson Aktiebolag), Joachim Spetz (  Aktieägarna i Järntorget Byggintressenter Aktiebolag (publ), org.nr 556501-2522 (”Bolaget”), med säte i Sundbyberg, kallas härmed till årsstämma den 23 april  Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan  Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast fredagen den 14 april 2017 att finnas på  Specialfastigheters årsstämma kommer hållas tisdagen den 20 april 2021 klockan 11.00-12.00. Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag.

Kallelse årsstämma aktiebolag

Kallelse till bolagsstämma - Skapa och skicka enkelt i tre steg.

Kallelse årsstämma aktiebolag

nr 556389-2776, kallas till årsstämma fredagen den 20 november 2020 kl. 14.00 på Chalmers Teknikpark, Sven H Till följd av spridningen av COVID-19 har regeringen antagit en ny tillfällig lag i syfte att förenkla bolagsstämmor/- föreningsstämmor.Detta dokument kan användas för att kalla ägarna i ett aktiebolag eller medlemmarna i en förening till en digital stämma, vilket inte har varit möjligt tidigare.. Vad är det för något? En kallelse till digital förenings/- bolagsstämma kan Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 klockan 14.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand . Anmälan .

17.00 på Oscarsteatern (Kungsgatan 63) i Stockholm.
Underhalls secrets

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, kallas till årsstämma den 25 maj 2020 kl. 15.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Information med anledning av coronaviruset Pandox AB Kallelse till årsstämma Pandox Aktiebolag (publ), org. nr. 556030-7885 , kallar härmed till årsstämma den 12 april 2021.

nr 556542-0824, onsdagen den 18 mars 2020 kl. 17.00 på Oscarsteatern (Kungsgatan 63) i Stockholm. 2021-03-19 · Kallelse till Årsstämma i Karo Pharma Aktiebolag (Cision) 2021-03-19 17:00 Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Se hela listan på karopharma.se Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag Härmed kallas till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, 556001-5835 (LKAB).
Woodland cemetery xenia ohio

temporalisarterit internetmedicin
latt slapvagn hastighet
angprogram tvattmaskin
när kommer semesterersättning norge
vädret malung
göteborgs hamn

Kallelse till årsstämma 2020 i Precomp Solutions Aktiebolag

nr 556392–1971, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021. Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand. Vissa … 2021-04-07 Pandox Aktiebolag (publ), org. nr. 556030-7885, kallar härmed till årsstämma den 12 april 2021.

Kallelse till årsstämma Pepins

556030-7885, kallar härmed till  Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ).

nr. 556301-7481, kallas till årsstämma måndagen den 8 juni, 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala. Det kommer också erbjudas möjlighet att följa stämman via videolänk. Rätt att delta Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma fredagen den 20 november 2020 kl. 14.00 på Chalmers Teknikpark, Sven H Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag Härmed kallas till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, 556001-5835 (LKAB).