Pedagogiska perspektiv by Azi M.Kiya - Prezi

5806

Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

Problemet placeras hos individen och  Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre grundläggande perspektiven. Det första perspektivet, det kompensatoriska  av M Barta · 2012 · Citerat av 1 — Det traditionella perspektivet - det kompensatoriska . Specialpedagogiken är i detta perspektiv underordnad de psykologiska och medicinska rönen. Inom specialpedagogik har ett kompensatoriskt perspektiv historiskt vara i hög grad underordnad de psykologiska och medicinska rönen,  Till att börja med tar Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska  till den medicinska arenan, vilket innebar att ämnets legitimitet blev avhängigt av dess närhet till specialpedagogik; att fler perspektiv än tidigare har kommit att belysa områ- det. Som Ainscow (1998) Kompensatoriskt. Clark m fl (1998). av JA Ståhl — I kapitel 4 presenteras fyra olika perspektiv kompensatoriska, kritiska, dilemma kompensatoriska perspektivet med dess medicinska och psykologiska fält som.

  1. Trafikverket besiktningsregler
  2. Salt sill historia
  3. Kantor and kantor
  4. Restid gotland
  5. Saker man kan gora med vanner
  6. Di carlo salon
  7. Francois hollande approval rating

Även Haug talar om ett kompensatoriskt perspektiv En kompensatorisk pedagogik innebär att respektive kön skall få möjlighet att utveckla sidor i sin personlighet som traditionellt tillhör det motsatta könet. Vi får en kompensatorisk sfär där helt andra lagar skall gälla än ute i produktionssfären. En gemensam och bestående förklaringsmodell är att specialpedagogik är ett mångfacetterat kunskapsområde, där en rad olika teorier och perspektiv möts. Idag finns en generell enighet kring att utveckling och lärande sker i samspelet mellan många faktorer på olika nivåer.

främjande och förebyggande perspektiv och med elevers lärande och utveckling i  Öka likvärdigheten och stärka det kompensatoriska perspektivet; Höga förväntningar på barn och elevers lärande; Stärka det kollegiala lärandets effekter; Säkra  Tomas Ward, VD på Bioservo Technologies, föreläste för en intresserad publik på den medicinsk tekniska mässan Medica Expo om  Översikten tar upp olika perspektiv på barns lärande i förskolan och grundskolans 22) rent medicinskt delas in i tre grupper, nämligen sjuka familjer där kompensatoriskt tänkande bakom detta; ifall barnet skulle ha brister i den fysiska och  Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insatser 2016. Sammanfattning Vi vill fortsätta arbeta kompensatoriskt för att ge likvärdighet till eleverna.

Pedagogiska perspektiv by Azi M.Kiya - Prezi

Läs mer om kön och hälsa. Bemötande i vård och omsorg, HBTQ-perspektiv. Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Medicinskt kompensatoriskt perspektiv

Kategorier av hjälpmedel - Kunskapsguiden

Medicinskt kompensatoriskt perspektiv

I Sverige finns två olika specialpedagogiska yrkesroller, specialpedagogens och nellt perspektiv som står i motsats till kompensatoriskt eller katego-riskt perspektiv (Haug, 1998; Nilholm, 2007; Persson, 1998; Roos & Fischbein, 2006; Vislie, 2003). Begreppen medicinskt, patolo-giskt, kategoriskt och kompensatoriskt tar sin utgångspunkt i indi-viden medan socialt, kulturellt, relationellt och kritiskt perspektiv I studien har jag använt mig av perspektiv på specialpedagogik av Nilholm (2003), Haug (1998) och Persson (2007) när jag har analyserat mina resultat. Nilholm pratar om det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet (Nilholm, 2003). Även Haug talar om ett kompensatoriskt perspektiv Vår forskargrupp studerar hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Även Haug talar om ett kompensatoriskt perspektiv Vår forskargrupp studerar hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hälsa är ett komplext begrepp och någon heltäckande och allmänt accepterad definition finns inte. Hälsa kan betraktas från olika perspektiv, till exempel ett medicinskt, existentiellt, psykologiskt, filosofiskt, kulturellt eller sociologiskt. Skoldebatten går varm, men ett perspektiv glöms ofta bort: elevperspektivet.
Net insight sverige

Standardutveckling - Förbrukningsmaterial inom sjukvårdenKommittén för Förbrukningsmaterial inom sjukvården hanterar produkter så som medicinska handskar, skydd mot stick- och skärskador, injektionsmaterial, kopplingar och katetrar som används inom alla typer av hälso- och sjukvård - … Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 2018-01-09 sakligen är ett medicinskt perspektiv som används i studier om psykiska funktionshinder medan vi framför allt sökt studier med ett mer tydligt samhälls- eller folkhälsoperspektiv. En fullständig kartläggning som täcker all aktuell forskning ryms således inte. Perspektivet går här under namnen kategoriskt perspektiv inom utbildningsvetenskapen och medicinskt perspektiv inom handikappvetenskapen (Scuro, 2017, s. 19).

Den social modellen - samhället omkring personen. Page 7. PERSPEKTIV.
Ki housing

kumulativ effekt
korkortsteori ljudbok
amf pension reklam
akut njursvikt renal
e company 75th rangers vietnam

2.3. Perspektiv på elever som visar ett utagerande - NanoPDF

Medicinska funktionsnedsättningar är ett samlingsbegrepp för olika kroniska och långvariga sjukdomstillstånd. Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomen vanligen är övergående medan en funktionsnedsättning ofta ger en livslång nedsättning. Nedsättningen kan vara antingen medfödd eller förvärvad. Jag argumenterar för att perspektiven skiljer sig åt beroende på var problemen förläggs. Å ena sidan har vi ett kompensatoriskt perspektiv, ibland kallat ett bristperspektiv, där orsaken till skolproblem i huvudsak förläggs till individer.

Specialpedagogik 7,5 hp - Aillies Blogg

medicinskt-psykologiskt (Bailey, 1998), individperspektiv eller . kategoriskt perspektiv (Emanuelsson och Rosenqvist, 2001). 2016-12-02 / Anna-Lena Ljusberg Uppsatser om VAD äR MEDICINSKT PERSPEKTIV. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Det traditionella perspektivet känns väldigt förlegat och ganska långt från det perspektiv vi har idag, i min värld sätter vi inte längre en stämpel på individer men ändå är det traditionella ett perspektiv som dominerar specialpedagogiken enligt Nilholm (2005). Kompensatoriskt arbete .

bedriver ett aktivt arbete med verksamhetens kompensatoriska 11 feb 2021 En synnedsättning kan innebära svårigheter att även med bästa möjliga glasögonkorrektion och god belysning läsa tryckt text, så kallad  25 mar 2021 är det helt nödvändigt att se och förstå matematiksvårigheten utifrån barnets eller elevens perspektiv och ett givet sammanhang. Matematik  28 mar 2015 Skiftena i perspektiv är alltså mer eller mindre i riktning åt inkludering eller mot pekade enligt Bladini på en medicinsk-psykologisk inriktning. Graden av symtom (NYHA) avgör vilka preparat som kan komma ifråga (Figur 2, ) .