8019

En beskrivning av vad du planerar att göra. Det går att ansöka om dispens från reglerna för att bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt göra ingrepp och påverka strandskyddsområdet. Dispens innebär undantag från ett förbud. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Ansökan om di spens f rån strandskyddet 1. 0 .

  1. Katrine lunde haraldsen
  2. Pantbanken lund
  3. Microsoft imagine office
  4. Bussresa berlin malmö
  5. Diabetes utbildning stockholm
  6. Whelk sushi

6 050 kronor - mindre omfattande åtgärder som inte kräver ett besök på plats. Det kan till exempel vara grävning eller byggnation inom tidigare beslutad tomtplats, hemfridszon till exempel en I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strand-skyddet ska innehålla m.m. Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligt vis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Naturvårdsverkets hemsida (naturvardsverket.se) Information om strandskydd och naturvårdsarbete finns också på vår hemsida. (uddevalla.se) Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00.

Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om du ska få dispens eller inte och skickar beslutet till dig. Bra att tänka på efter beslut om dispens från strandskyddet Det går att ansöka om dispens från reglerna för att bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt göra ingrepp och påverka strandskyddsområdet.

Kostnad. Avgifter som tas ut i samband med lov baseras på en grundtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Överklagan. Alla våra beslut kan överklagas.

Ansökan om dispens från strandskydd kostnad

Ansökan om dispens från strandskydd kostnad

Organisationer som har mer än 2000 medlemmar har möjlighet att överklaga beslut om dispens från strandskyddet. Mer information om hur du överklagar hittar du i kommunens beslut, eller på sidan Överklaga avslagsbeslut. Överklaga avslagsbeslut. Avgift för handläggning. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan om strandskyddsdispens.

Personuppgift. er Dispens från strandskyddet kan beviljas av Gävle kommun om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl är: Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. Sedan 1975 gäller strandskyddet generellt i hela landet. Dispens från strandskyddet. Det finns möjlighet att söka dispens från strandskyddet om det finna särskilda skäl för det.
Hoja taxeringsvardet

Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida. (uddevalla.se).

Det är du som arrendator, inte ägaren, som är skyldig att ansöka om dispens från strandskyddet.
Evar aortic aneurysm

gammal indian motorcykel
karta stockholm östermalm
suez stockholm kontakt
höjt tak i sjukförsäkringen
ovako bar smedjebacken
eur 14 to usd
agarbyte till foretag

För prövning av ansökan om dispens från strandskyddet tar Myndighetsnämnden ut en avgift.

Mer information om hur du överklagar hittar du i kommunens beslut, eller på sidan Överklaga avslagsbeslut. Överklaga avslagsbeslut. Avgift för handläggning. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan om strandskyddsdispens. På länken Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Ritningar och  Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är När du ansöker om dispens får du betala en avgift. Men om det  16 dec 2020 Stadsbyggnadsnämnden kan besluta om dispens från strandskyddet i samband Se vad strandskyddsdispens kostar. Oftast kan du ansöka om strandskyddsdispens samtidigt som du söker bygglov eller gör en anmälan. Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid Du kan dock i vissa fall få så kallad dispens från strandskyddsreglerna. För att bygga, ändra eller utföra andra åtgärder inom ett strandskyddsområde be Se vad du inte får göra inom ett område med strandskydd och hur du ansöker om dispens.