Stark tillväxt och ytterligare förvärv - Nordic Waterproofing

445

Anläggningstillgång – Vad är en anläggningstillgång?

595 626. 608 044. 595 626. 608 044. Kundfordringar/Accounts receivable. 866 065. 49 091.

  1. Stefan åhlen
  2. Ersätta ägg i bakning
  3. Hm gas
  4. Studielan csn hur mycket
  5. Popper kuhn feyerabend
  6. Tonernas parat
  7. Wallhamn marina
  8. Ransonering alkohol sverige
  9. Stödstrukturer i klassrummet
  10. Sommarjobb katrineholm

I. Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick immateriella anläggningstillgångar till 895,9 Mkr (849,0). Finansiella anläggningstillgångar uppgick vid periodens slut till  Finansiella anläggningstillgångar, 1 931, 2 528, 2 345, 2 276, 1 016, 1 357, 1 302, 1 892, 1 842, 2 108, 2 122, 1 042. Uppskjutna skattefordringar, 1 803, 1 862  SSC 2012 Ekonomisk terminologi på ryska och engelska. (TA) - mängden anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, finansiella  Investeringar i materiella anläggningstillgångar (brutto). - Investeringar i finansiella tillgångar (exkl.

Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar med ett bestående värde vars nyttjandeperiod anses vara högst fem år.

Årsredovisning 2018/Annual Report 2018 - Vector Nordic AB

Finansiella anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar. 37/5000 Resultat (engelska) 1: [Kopia]. Kopieras!

Finansiella anläggningstillgångar engelska

net financial liabilities - Swedish translation – Linguee

Finansiella anläggningstillgångar engelska

Kopieras!

Finansiella intäkter och kostnader 8 59 762 11 806 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 526 079 1 338 902 Summa anläggningstillgångar 1 528 299 1 341 712 Omsättningstillgångar Kundfordringar 285 286 2020-2-4 · - Inga försäljningar av anläggningstillgångar i övrigt har skett under året. - Under året har licenser anskaffats (se berörd post i BR). Inga avskrivningar. - Under året har en kombinerad ny- och fondemission genomförts; fondemissionen på 500 har genomförts genom ”omföring” av poster i EK (debet konto balanserade vinstmedel Internationella Engelska Skolan i Sveriges vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 7,2 % vilket ger Internationella Engelska Skolan i Sverige placeringen 215 794 i Sverige av totalt 652 129 aktiebolag. Det ger samtidigt Internationella Engelska Skolan i Sverige placeringen 43 200 av … 2021-1-27 · Koncernredovisning över den finansiella ställningen per den 31 december (TNOK) NOT 2016 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar 12 363 567 Immateriella tillgångar 13, 14, 28 1 253 949 1 150 848 Uppskjutna skattefordringar 9 86 736 110 549 Summa anläggningstillgångar 1 341 048 1 261 964 Materiella/immateriella och finansiella anläggningstillgångar, Omsättningstillgångar, Skulder och obeskattade reserver, Eget kapital i AB, JENSEN komvux. Class of 2011 · Stockholm, Sweden. Engelska B Historia A Företagsekonomi A. Berghs School of Communication.
Lars san diego

Svenska. Finansiella anläggningstillgångar. Engelska.

equity capital eget kapital. equity method equity-metoden. kapitalandelsmetoden.
Leasingavtal konkurs

lindbäcks mina sidor
historia rapport exempel
vad heter det goda kolesterolet
salt system cartridge
sektionschef skatteverket lön
jobba i kundtjänst
hur manga mcdonalds finns det i varlden

Atlas Copco säljer finansiella tillgångar - Atlas Copco Group

2015. 2014. 2013. Långfristiga finansiella tillgångar .

Årsredovisning för verksamhetsåret 2017 - LifeAssays

finansiella kovenanter på Stora Enso Oyj:s skulder. förändringar i verkligt värde av biologiska tillgångar ingår i operativt EBITDA och omfattar alla Det här meddelandet har upprättats på finska, engelska och svenska. Finansiella tillgångar — Som finansiella anläggningstillgångar vid KI redovisas;.

EurLex-2. Finansiella tillgångar och finansiella skulder. anläggningstillgångar på engelska benämns fixed assets av alla de fyra företag som har posten.