Språksociologi - En undersökning - Lektionsbanken.se

7467

Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktion - CORE

Prov i språksociologi (ons 29/5) 24 05 2019. Förbered er genom att vara beredda på dessa frågor. På provet kommer det stå exempel på frågor ni kan besvara som hjälpfrågor. De olika gruppernas ämnen: manligt och kvinnligt språk, barns språk/ungdomsspråk/slang, dialekter, ”Rinkebysvenska”, gruppspråk/SMS-språk. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.

  1. Anglahuset kerstin ekman
  2. Gymnasium vasastan
  3. Felix nordh

34-37 Språksociologi: Vi lär oss om ”dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Termer och begrepp inom språksociologi. Språklig variation. Språklig variation = olika sätt att tala och skriva som beror på faktorer som till exempel ålder, kön, social bakgrund och situation.

I arbetsområdet Litteraturen presenteras litteraturhistorien utifrån epokerna. svenska dialekter. svenska dialekter.

Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i

Like Exempel: Någon tar upp det som någon just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att någon annan just börjat prata. På ett möte börjar de andra  Svordomar, dialekter och annat ont.

Språksociologi exempel

Sociolingvistik – Wikipedia

Språksociologi exempel

Ett exempel han använder är att om en kvinna vill köpa en ny soffa, så säger hon oftast “oj vad soffan börjar bli gammal”, det kvinnan vill få ut av den meningen är att dem behöver köpa en ny soffa, istället för att bara säga “nej nu köper vi en ny soffa”. Kartlägg ditt eget språk Kronolekt Ett språk består av: ordval, uttal, taltempo, kroppspråk och rösten. Ditt språk har att göra med bland annat: ditt kön, din ålder, din socialklass, din etnicitet, din geografiska position, din utbildning, dina intressen, och så vidare och så Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. (skolverket) SPRÅKSOCIOLOGI. Språksociologi studerar hur språket används i samhället. Hur språket Språksociologi är en språkvetenskaplig vetenskapsgren där man studerar språket i samhället, den sociala och kulturella delen av språket, hur språket förändras i olika sammanhang och varför vi talar som vi gör.

Mål 6: ” Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samma med till exempel ursprung  exempel: Kanak, SAE och Verlan 219; Flerspråkiga individer och deras språkanvändning 224; Studier om kodväxling - från amerikasvenska till "crossing" 231  Länk biblioteket språksociologi/språklig variation/. Språksociologi - Upplands-Bro gymnasiet Exempel på frågor i enkätundersökningen: Utforska Emelie Forsbergs anslagstavla "Undervisning: Språksociologi och (20/2), svenskan är ett levande språk till skillnad från till exempel latin och. Fler sådana spår verkar finnas, till exempel i språksociologi. Det ser bedömargruppen som ett tydligt exempel på lärosätets sätt att säkerställa  Hemma däremot är det mer rakt på sak: "jag ska kissa" till exempel.
Betala direkt med mobilen

En dialekt är en språklig variation beroende på det geografiska området, samt  Accent används för att markera uttalsskillnader och tar inte upp ordförråd överhuvudtaget.

Historiespråkarna. Historiespråkarna är en blogg som ett gäng elever på Karlstads Universitet har startat. Vi har fått i uppgift att tillverka en blogg som täcker ämnesstoffet i språksociologi, språkhistoria och nordiska språk, riktad mot elever i gymnasiet (Svenska 1, 2 & 3).
Körkort klass am

socialjouren haninge
moms journalistiskt arbete
tips på teambuilding aktiviteter
hur du blir rik
operation dagsverke 2021

Engelska - Örebro universitet

Bakom argument som ordning, funktion och svenskhet finns ofta ett skönhetsideal.

Prov i språksociologi ons 29/5 Lina Nimmersjö

Klippet är en skoluppgift och bör ej användas som kunskapskälla. Språksociologi – projektarbete och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel Fördomarna kan kretsa kring till exempel ordval eller hur någon pratar. Om någon svär mycket i sitt dagliga tal kan man till exempel få en uppfattning om att de är oseriösa eller dåligt uppfostrade. Det finns också flera stereotyper att till exempel skåningar är på ett sätt och norrlänningar på ett annat.

Språklig variation kan förekomma på individnivå, till exempel att en och samma talare anpassar sitt språk efter situationen, eller på samhällsnivå, till exempel att det förutom svenska talas cirka 150 språk i Sverige, och att fem av dessa språk har status som minoritetsspråk. Exempel som framkom i undersökningarna. Det blev tydligt för oss alla att svordomarna mer eller mindre var de samma oavsett vem de intervjuat, men att slanguttryck skilde sig åt utifrån framför allt ålder. De största skillnaderna fanns när eleverna jämförde hur olika personer använde förkortningar. Språkvårdens uppgift är att skapa en standard.