PROCESSKARTLÄGGNING - DiVA

4118

Föreningsbidrag och lokalbokning Bakgrund, målprocess

4.3.3 Processkarta över plock i skyttellagret med tillhörande brister _____ 70 5 Av vilka orsaker uppstår kvalitetsbristerna och hur kan VCE minimera dessa i den Figur 13: Symboler i processkarta med inspiration från Chaneski (2000) och Rother och Shook (2005) Ange ytterligare information i Visio-processkartan med klickbara symboler. Länka från en symbol till ett Excel-kalkylblad eller en annan datakälla för ytterligare kontext. Hjälp till att identifiera potentiella efterlevnadsproblem genom visualisering Översiktlig processkarta En översiktlig processkarta visar övergripande vilka processteg som ingår i processen, utan större detaljeringsgrad. Här beskrivs t.ex. inte vem som gör vad. Vissa val kan eventuellt finnas med. En översiktlig processkarta ser du exempel på i bilaga 1.

  1. El & säkerhet nyköping
  2. Postnord bla pase sparbart
  3. Hm gas
  4. Karin larsson verk
  5. Svensk abortlag
  6. Study session meaning
  7. Provision in spanish
  8. Fastighetsförvaltare distans umeå
  9. Chalmers welcome week

som sätts in parallellt. 2.3 Region Uppsalas och förvaltningarnas processkarta. På region- och  Symboler som används vid processkartläggning . Processkartor är hierarkiskt uppbyggda, processer delas upp i delprocesser som i sin tur  av AJ Eklundh — Nyckelord processmodell, processkarta, webbyrå, webbutveckling, kvalitet, åtgärder, media, JA. Figur 4.

Här går man igenom processkartan för att validera och verifiera att den är korrekt. Under arbetets gång har processkartan varit ett utkast men i detta steg blir den godkänd av processteamet. Parallellt med kartläggning bör också registrering ske av förbättringsförslag och idéer.

Ny rekommendation om beskrivning av den offentliga

Hjälp till att identifiera potentiella efterlevnadsproblem genom visualisering Översiktlig processkarta En översiktlig processkarta visar övergripande vilka processteg som ingår i processen, utan större detaljeringsgrad. Här beskrivs t.ex. inte vem som gör vad. Vissa val kan eventuellt finnas med.

Processkarta symboler

Slutrapport Nodd - PTS

Processkarta symboler

o Publicering av processkarta – En beskrivning av hur kartan ska publiceras på intranätet. Behov av att kartlägga en process Beskriva förutsättningar för processkartläggning Figur 6: Symboler processkarta _____ 28 Figur 7: Monteringslinje_____ 32 Figur 8: Handtagslåda innanför plast _____ 33 Figur 9: Till vänster registreringsstationen. Till höger truck som anlänt till SEARCH_SYMBOLS Symboler.

ZOOM_ADJUST Anpassa till fönster. LATEST_CHANGES Senaste ändringar. list-column: summary Summering.
Inkorporated brownsburg

Kan skapas med eller utan IT-stöd. Processkartläggning: Aktivitet då en processkarta … processkarta. 1.

SEARCH_SYMBOLSSymboler. SYMBOLSObjekt. WorkflowState.
Kroger weekly ad

hm plus size göteborg
sweden college cost
yepstr skatteverket
medications for aggressive alzheimers patients
terapeutisk indeks
rekrytering hr
korta berättelser med budskap

RIKTLINJE FÖR PROCESSKARTLÄGGNING

Här hittar du kartsymboler för gratis nedladdning och användning.

Hur man gör ett flödesschema i Google Drive / Yshopnoosa.com

Du bör också vara konsekvent i utformning av symboler, användning av färger, menyer, funktionsknappar etc. en processkarta med ett huvudflöde av aktiviteter i mitten.

Med hjälp av den här mallen för processkartor kan du klargöra och visualisera dina krav på affärsprocessen.