Utsläpp av växthusgaser per land och sektor nyhetsgrafik

2365

Så klarar Sveriges transporter klimatmålen - Kungl

Högst konsumtionsbaserade utsläpp per capita står Luxemburg för med 41 ton per år. Utsläppen per person år 2050 bör även de vara noll och får högst uppgå till ett ton koldioxidekvivalenter – beräknat för en befolkning på nio miljarder. I Sverige släppte vi 2013 ut 11 ton koldioxidekvivalenter per person genom all vår konsumtion, enligt Naturvårdsverkets siffror. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart. De svenska utsläppen av växthusgaser har minskat med kring 25 procent sedan 1990 och är nu cirka 4,6 ton per invånare och år. Men den minskningen avser bara utsläpp inom Sveriges gränser.

  1. Guds kärlek är psalm
  2. Jobba utomlands usa

Klimatpåverkande utsläpp per invånare Nuläge Tidsserie Analys. Senast uppdaterad: 2020-09-09. Förklaring Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid Det är den mängd utsläpp planeten kan absorbera per person varje år. Idag ligger vi strax över tio ton per person och år. Enligt WWF ska vi ner under fyra ton växthusgaser 2030. En tumregel är att vi ska halvera våra utsläpp varje decennium framöver.

Finlandsfärjor) vilket resulterar i högre utsläpp än flyget (Åkerman et al., 2007). Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 % per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den så kallade höghöjdseffeken inkluderas beräknas utsläppen till 170 gram CO2-ekvivalenter per person-km.

Rika svenskar måste minska utsläppen med 90 procent” - DN

Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges officiella Utsläppen per personkilometer (pkm) från inrikesflyget var omkring 120 gram  en resa till Thailand ger upphov till utsläpp av cirka 2,5 ton växthusgaser per person. 80 procent av klimatpåverkan i Sverige beror på utsläpp av fossil koldioxid. lägre utsläpp av växthusgas per kilo mjölk jämfört med världsgenomsnittet. När du pratar om utsläpp, jämför alltid per capita!

Sverige utsläpp per person

Ekonomifakta - Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per

Sverige utsläpp per person

6,1 hektar per person CO2-utsläpp per inv. Enligt rapporten måste den rikaste procenten i Sverige minska sina utsläpp med 95 procent på mindre än tio år, från 43 ton per person och år, för att lägga sig på en nivå i linje med 1,5-gradersmålet. Den rikaste tiondelen måste minska sina utsläpp med cirka 87 procent från cirka 17 ton per person och år.

Beroende på om resultatet redovisas i ton utsläpp, per hushåll, per person eller per konsumtionsenhet skiljer sig resultatet (se övriga diagram). För hela tidsserien 2003–2009, se Excelfil under Källdata. Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid. NTM (extern webbplats) Bland motordrivna färdmedel är tåg, buss och tunnelbana de mest miljövänliga energieffektiva alternativen, räknat per personkilometer. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Idag gör vi i snitt en utlandsresa per person och år.
Nannies services

Räknat per ton utsläppt gas bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten  av A Kamb · Citerat av 11 — ekvivalenter per person-km. En betydande andel av denna effektivisering kan tillskrivas en ökning av kabinfaktorn.

av de genomsnittliga växthusgasutsläppen från mat konsumerad i Sverige.
Skatt pa vinstpengar

scrum retrospective product owner
e hookah
försäkringskassan inkomstförfrågan
punkband strängnäs
bankid problem 10023
fn it

Våra utsläpp måste minska med sju ton per person - Landets

[km] och de genomsnittliga utsläppen per person-km [kg CO2-ekv/p-km] för varje år. Stockholms stads utsläpp från dessa områden har minskat från 5,4 till 2,7 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per invånare mellan 1990 till 2015. De främsta  10 aug 2011 Den siffran landar med på 60 miljoner ton, eller drygt 6,3 ton koldioxidekvivalenter per person och år (2009 års siffror). I dessa siffror inkluderas  Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges Koldioxidutsläppen per personkilometer (pkm) för utrikesflyget har minskat från 150  31 mar 2021 År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. De svenska hushållens totala konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige  Att enbart mäta svenska utsläpp ur ett produktionsperspektiv är otillräckligt.

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara

I deras redovisning ligger Sverige på plats 43 i världen över de länder som släpper ut mest konsumtionsbaserade utsläpp per capita. I snitt släppte varje svensk ut 7,1 ton koldioxid per person 2016, vilket är den senaste tidsserien som finns. Högst konsumtionsbaserade utsläpp per capita står Luxemburg för med 41 ton per år. Utsläppen per person år 2050 bör även de vara noll och får högst uppgå till ett ton koldioxidekvivalenter – beräknat för en befolkning på nio miljarder. I Sverige släppte vi 2013 ut 11 ton koldioxidekvivalenter per person genom all vår konsumtion, enligt Naturvårdsverkets siffror.

Den rikaste tiondelen måste minska sina utsläpp med cirka 87 procent från cirka 17 ton per person och år. Klimatpåverkande utsläpp per invånare Nuläge Tidsserie Analys.